woensdag 15 februari 2006

Feminist of Egalist

In de evangelische wereld wordt vooral de term egalist gebruikt (zie bijvoorbeeld Egalitarian Christian Alliance.) Eerder deze week gebruikte ik de term feminist. De indruk kan ontstaan dat christenen de term feminist liever niet gebruiken, omdat de term te beladen is. Voor sommigen is dat misschien waar, maar ik ken heel wat egalisten, die zich best kunnen identificeren met de grondbeginselen van het feministisch denken.
Sinds ik begonnen ben met bloggen drong het echter tot me door dat egalisme niet hetzelfde is als feminisme. In een oude Van Dale vond ik:

egalist - voorstander van algemene maatschappelijke gelijkheid

Egalisme omvat dus meer. Het beperkt zich niet tot feminisme, maar streeft ook naar het opheffen van ongelijkheid tussen rassen en klassen.

Enkele actuele onderwerpen waar dit betrekking op heeft zijn:

  • asielzoekers
  • de "rol" mannen en vrouwen in de kerk
  • de "rol" van man en vrouw in het huwelijk

Aan dergelijke onderwerpen wil ik in dit blog aandacht besteden.

Tot slot wil ik een paar werkdefinities geven van de termen, die niet zo vaak gebruikt worden:

egalisme - leer van de fundamentele gelijkheid van mensen, ongacht ras, geslacht of sociale status

egalitair - op het egalisme betrekking hebbend (b.v. een egalitaire organisatie)

egalist - aanhanger van het egalisme

Geen opmerkingen: