vrijdag 27 oktober 2006

Tien redenen tegen de man in het ambt

Even wat humor tussendoor. (bron: Maggi Dawn)

  1. De plaats van de man is in het leger.
  2. De verplichtingen van het 'ambt' kunnen mannen met kinderen afleiden van hun verantwoordelijkheid als ouder.
  3. Lichaamsbouw geeft aan dat mannen meer geschikt zijn voor taken als het omhakken van bomen en het worstelen met bergleeuwen. Het is voor hen onnatuurlijk om andersoortig werk te doen.
  4. De man is eerder dan de vrouw geschapen. Dat maakt duidelijk dat de man een prototype is. Mannen vertegenwoordigen dus eerder een experiment, dan de uiteindelijke bekroning van de schepping.
  5. Mannen zijn te emotioneel om priesters of voorgangers te zijn. Dit wordt gemakkelijk aangetoond door hun gedrag bij voetbalwedstrijden.
  6. Sommige mannen zijn knap; zij zullen de vrouwelijke gemeenteleden te veel afleiden.
  7. Het ambt van herder houd in: zorgdragen voor de gemeente. Maar dat is traditioneel gezien geen mannelijke rol. Integendeel! Vrouwen werden al sinds vanouds gezien als beter toegerust voor verzorging dan mannen. En niet alleen dat, ze voelden zich er ook vaker toe aangetrokken. Dit maakt hen vanzelfsprekend het meest geschikt voor het ambt.
  8. Mannen zijn extreem gevoelig voor geweld. Echte mannen zullen een oneenigheid alleen maar willen beslechten door een gevecht. Zodoende zijn ze slechte rolmodellen en gevaarlijk onstabiel in leidinggevende posities.
  9. Mannen kunnen best betrokken zijn bij kerkelijke activiteiten, zelfs zonder ambt. Ze kunnen het pad aanvegen, het kerkdak repareren, en misschien zelfs de zang leiden op vaderdag. Door zichzelf te beperken tot dergelijke traditionele mannelijke rollen kunnen ze nog altijd van vitaal belang zijn in het kerkelijk leven.
  10. De persoon die Jezus verraadde in het nieuwtestamentische verslag, was een man. Zijn gebrek aan geloof en de daaruit voortvloeiende straf zijn daarom een symbool van de ondergeschikte positie die alle mannen zouden moeten innemen.
Het trieste feit is wel, dat dergelijke redenen serieus gebruikt worden tegen vrouwen in leidinggevende posities...

Geen opmerkingen: