maandag 23 oktober 2006

Hoerenlopen is niet normaal

Op tussenpauze schrijft Karina Schaapman een artikel over prostitutie. Het is een vrij lang stuk, maar de moeite van het lezen waard.
Een citaat:
In Zweden, waar een even feministische lobby als in Nederland tot radicaal andere conclusies kwam, is de hoerenloper sowieso strafbaar. Daar domineert de visie dat in een samenleving waarin man en vrouw gelijk zijn, je geen vrouwen koopt. Het verbod op prostitutie heeft in Zweden een belangrijke signaalfunctie: hoerenlopen is daar niet ’normaal’.

Geen opmerkingen: